Open da Índia - Qualificação - Feminino

03/28 10:43 Debora R. Vehrenica v Anura Prabhudesai 14-21
03/28 10:05 Nandagopal/Shukla v Hwan Kim/Seong Yoo 0-2
03/28 10:05 Sai Uttejitha Rao Chukka v Deepali Gupta 2-0
03/28 10:03 Jomkoh/Kuna-Anuvit v Geetha/Sunjith 21-10
03/28 09:55 Aggarwal/K. v Agna/Santhial 2-0
03/28 09:55 Bhargava/Kalia v Mundada/Parikh 0-2
03/28 09:54 Kazumasa Sakai v Kwang Hee Heo 21-15
03/28 09:30 Devlekar/Sharma v Choi/Kim 0-2
03/28 09:20 Vaidehi Choudhari v Pardeshi Shreyanshi 1-2
03/28 09:20 Setiawan/Heong Tan v Lane/Vendy 2-0
03/28 09:19 Ayunidh/Vehrenica v Patel/Sharma 20-20
03/28 09:10 Hyeok Jin Jeon v Cheuk Yiu Lee 20-10
03/28 08:55 Rahul Yadav Chittaboina v Kenta Nishimoto 0-2
03/28 08:52 Hwan Kim/Lee v Rankireddy/K. 21-18
03/28 08:45 Harshit Aggarwal v Junpeng Zhao 1-2
03/28 08:39 Shetty/Aggarwal v Sharma/Parikh 18-20
03/28 08:36 Raut/Patel v Kapila/Garg 17-20
03/28 08:15 Smit Toshniwal v Vaidehi Choudhari 13-21
03/28 08:10 Ellis/Smith v Kapoor/Santosh 2-0
03/28 08:10 Patel/Raut v Kapila/Garg 0-2
03/28 08:00 Kwang Hee Heo v Shreyansh Jaiswal 20-19
03/28 07:43 Anura Prabhudesai v Ira Sharma 21-13
03/28 07:35 Preethi Konadam v Deepali Gupta 0-2
03/28 07:21 Antony/Reddy Malgari v Hwan Kim/Seong Yoo 18-21
03/28 07:10 Mugdha Agrey v Aakarshi Kashyap 12-21
03/28 07:10 Cheuk Yiu Lee v Hemanth M.Gowda 2-0
03/28 07:10 Debora Rumete Vehrenica v Riya Pillai 2-1
03/28 07:00 Sunjith (Jr)/Geetha v Chakraborty/Thakran 2-0
03/28 07:00 Kazumasa Sakai v Pratul Joshi 2-0
03/28 06:41 Sai Uttejitha Rao Chukka v Lalita Dahiya 21-12