Suíça - NLA

04/17 18:15 [3] Zug v Bern [1] 1-5
04/15 18:15 [1] Bern v Zug [3] 6-1
04/13 18:15 [3] Zug v Bern [1] 3-2
04/13 18:15 SC Langenthal v Ambri Piotta 0-2
04/11 18:15 Ambri Piotta v SC Langenthal 2-1
04/11 18:15 [1] Bern v Zug [3] 1-2
04/08 18:15 SC Langenthal v Ambri Piotta 1-2
04/08 18:15 [3] Zug v Bern [1] 2-4
04/06 18:15 [1] Bern v Zug [3] 5-0
04/06 18:15 Ambri Piotta v SC Langenthal 4-2
04/01 18:15 [5] Davos v Zug [3] 3-5
04/01 17:00 Ambri Piotta v Fribourg-Gottéron View
03/30 18:15 [1] Bern v Lugano [7] 4-3
03/30 18:15 Fribourg-Gottéron v Ambri Piotta 5-2
03/30 17:45 [3] Zug v Davos [5] 4-3
03/28 18:15 [4] Ambri Piotta v Fribourg-Gottéron [3] 7-1
03/28 18:15 [5] Davos v Zug [3] 3-2
03/28 17:45 [7] Lugano v Bern [1] 1-3
03/25 19:15 Bern v Lugano 4-1
03/25 19:15 Fribourg-Gottéron v Ambri Piotta 2-1
03/25 18:45 Zug v Davos 3-5
03/23 19:15 [7] Lugano v Bern [1] 1-4
03/23 18:45 Davos v Zug 2-5
03/23 18:45 Ambri Piotta v Fribourg-Gottéron 1-6
03/21 19:15 [3] Zug v Davos [5] 3-2
03/21 18:45 Bern v Lugano 2-4
03/21 18:45 Fribourg-Gottéron v Ambri Piotta 4-0
03/18 18:45 [4] Ambri Piotta v Fribourg-Gottéron [3] 5-2
03/18 18:45 Kloten v SCL Tigers 5-4
03/16 19:15 [7] Lugano v ZSC Lions [2] 2-1