Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 20:39 Hernandez/Sarosi v Gonzalez/R Garcia 20-12
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 20:15 Mariana I P Quan v Mariana Ugalde 9-20
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 19:28 Max Weisskirchen v Joyireh Avi Manasye 20-11
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 19:01 Milan Dratva v Hubert Paczek 20-17
Internacional de Giraldilla 03/23 18:59 Cesar AB Gonzalez v Osleni Guerrero 8-20
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 18:34 Wei Chi Liu v Jan Louda 18-20
Internacional de Giraldilla 03/23 18:23 Kevin Strobl v Matteo Bellucci 18-21
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 18:14 Hrystyna D'bekova v Anastasiya Cherniavskaya 20-12
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 18:06 Tereza Svabikova v Darya Samarchants 20-19
Internacional de Giraldilla 03/23 17:58 Rosario Maddaloni v Lazaro Y M Padrino 20-10
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 17:43 Anastasiya Prozorova v Yee Yap 8-20
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 17:00 Andrey Parakhodin v Ben Torrance 9-20
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 16:47 Valeriy Atrashchenkov v Jia Wei Tan 19-20
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 16:28 Wiktoria Dabczynska v Monika Radovska 20-12
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 16:16 Julia Bitsoukova v Monika Svetnickova 20-22
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 16:03 Leon Seiwald v Jia Wei Tan 8-21
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 15:57 Vladyslava Lesnaya v Yee Yap 9-20
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 15:20 Tahimara Oropeza v Nikte A Sotomayor 20-7
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 15:10 Vytaute Fomkinaite v Anna Mikhalkova 20-15
Internacional de Giraldilla 03/23 15:05 Jorge Rodriguez v Leodannis Martinez 0-0
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 14:45 Katsiaryna Zablotskaya v Maryna Ilyinskaya 0-2
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 14:19 Valeriy A'chenkov v Mateusz Swierczynki 21-16
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 14:15 Tereza Svabikova v Ashwathi Pillai 2-0
Internacional de Giraldilla 03/23 14:13 Giovanni Greco v Daimel Roll 20-6
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 13:43 Karolina Gajos v Anastasiya Prozorova 13-20
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 13:40 Andrey Parakhodin v Alan Ostrowski 24-22
Internacional de Giraldilla 03/23 13:33 Christopher A M Salvador v Arturo Hernandez 24-23
Internacional de Giraldilla 03/23 13:32 Ernesto Reyes v Lukas Osele 21-17
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 13:17 Piotr Wasiluk v Ben Torrance 16-20
Internacional de Giraldilla - Duplas Mistas 03/23 12:38 Matej Hlinican v Oleksandar Shmundyak 11-21