LOL - CBLOL Stage 1

DateRCasa v Visitante-
03/24 19:00 - INTZ v Uppercut esports 0-1
03/24 18:00 10 Flamengo v CNB esports 1-0
03/24 17:00 10 Redemption v Vivo Keyd 1-0
03/24 16:00 10 ProGaming v KaBuM! e-Sports 0-1
03/23 19:00 10 Flamengo v Vivo Keyd 1-0
03/23 18:00 10 CNB esports v ProGaming 1-0
03/23 17:00 - Redemption v Uppercut esports 0-1
03/23 16:00 - INTZ v KaBuM! e-Sports 1-0
03/17 19:30 9 Vivo Keyd v ProGaming 1-0
03/17 18:20 9 Redemption v KaBuM! e-Sports 1-0
03/17 17:20 - Flamengo v INTZ 1-0
03/17 16:00 - CNB esports v Uppercut esports 1-0
03/16 19:00 9 Redemption v Flamengo 0-1
03/16 18:00 9 Uppercut esports v ProGaming 1-0
03/16 17:00 9 CNB esports v KaBuM! e-Sports 1-0
03/16 16:00 - Vivo Keyd v INTZ 0-1
03/10 19:00 - INTZ v ProGaming 1-0
03/10 18:00 8 Vivo Keyd v KaBuM! e-Sports 0-1
03/10 17:00 8 Redemption v CNB esports 1-0
03/10 16:00 8 Uppercut esports v Flamengo 0-1
03/09 19:00 - Redemption v INTZ 0-1
03/09 18:00 - Uppercut esports v KaBuM! e-Sports 0-1
03/09 17:00 - Flamengo v ProGaming 1-0
03/09 16:00 - Vivo Keyd v CNB esports 0-1
03/08 19:00 8 Flamengo v KaBuM! e-Sports 1-0
03/08 18:00 - INTZ v CNB esports 1-0
03/08 17:00 - Vivo Keyd v Uppercut esports 1-0
03/08 16:00 8 ProGaming v Redemption 0-1
02/24 19:00 7 CNB esports v Flamengo 0-1
02/24 18:00 7 KaBuM! e-Sports v ProGaming 1-0