Pts

1 2 3 4
Evgeny Grishaev 3 11 10 6
Dmitry Derzkov 11 6 12 11