Pts

1 2 3
Natsuki Oie 21 15 21
Supanida Katethong 19 21 16