Pts

1 2 3 4 5
Evgeniy Ilyukhin 2 11 8 11 11
Dmitry Korneev 11 8 11 5 7