Interhim SDYUSSHOR 2 - Feminino Interhim SDYUSSHOR 2 - Feminino   Druzhkivka Feminino Druzhkivka Feminino

Pts

1 2 3 4 F
29 26 33 22 110
9 6 6 13 34