Pts

1 2 3 4
Evgeniy Khazikov 11 6 9 6
Anton Terekhov 6 11 11 11