Pts

1 2 3 4 5
Anton Terekhov 11 14 2 11 7
Alexey Slashchilin 13 12 11 5 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Anton Terekhov
 • Game 1 Race to 5 - Anton Terekhov
 • Game 1 Race to 7 - Alexey Slashchilin
 • Game 1 Race to 9 - Alexey Slashchilin
 • Game 1 - Alexey Slashchilin won 11-13
 • Score at the end of Game 1 11-13
 • Game 2 Race to 3 - Anton Terekhov
 • Game 2 Race to 5 - Anton Terekhov
 • Game 2 Race to 7 - Anton Terekhov
 • Game 2 Race to 9 - Anton Terekhov
 • Game 2 - Anton Terekhov won 14-12
 • Score at the end of Game 2 14-12
 • Game 3 Race to 3 - Alexey Slashchilin
 • Game 3 Race to 5 - Alexey Slashchilin
 • Game 3 Race to 7 - Alexey Slashchilin
 • Game 3 Race to 9 - Alexey Slashchilin
 • Game 3 - Alexey Slashchilin won 2-11
 • Score at the end of Game 3 2-11
 • Game 4 Race to 3 - Anton Terekhov
 • Game 4 Race to 5 - Anton Terekhov
 • Game 4 Race to 7 - Anton Terekhov
 • Game 4 Race to 9 - Anton Terekhov
 • Game 4 - Anton Terekhov won 11-5
 • Score at the end of Game 4 11-5
 • Game 5 Race to 3 - Alexey Slashchilin
 • Game 5 Race to 5 - Alexey Slashchilin
 • Game 5 Race to 7 - Alexey Slashchilin
 • Game 5 Race to 9 - Alexey Slashchilin
 • Game 5 - Alexey Slashchilin won 7-11
 • Score at the end of Game 5 7-11