Pts

1 2 3 4 5
Ilya Korogodsky 3 11 8 11 8
Anatoly Trushkin 11 9 11 8 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Anatoly Trushkin
 • Game 1 Race to 5 - Anatoly Trushkin
 • Game 1 Race to 7 - Anatoly Trushkin
 • Game 1 Race to 9 - Anatoly Trushkin
 • Game 1 - Anatoly Trushkin won 3-11
 • Score at the end of Game 1 3-11
 • Game 2 Race to 3 - Ilya Korogodskii
 • Game 2 Race to 5 - Ilya Korogodskii
 • Game 2 Race to 7 - Ilya Korogodskii
 • Game 2 Race to 9 - Ilya Korogodskii
 • Game 2 - Ilya Korogodskii won 11-9
 • Score at the end of Game 2 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Anatoly Trushkin
 • Game 3 Race to 5 - Anatoly Trushkin
 • Game 3 Race to 7 - Anatoly Trushkin
 • Game 3 Race to 9 - Anatoly Trushkin
 • Game 3 - Anatoly Trushkin won 8-11
 • Score at the end of Game 3 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Ilya Korogodskii
 • Game 4 Race to 5 - Ilya Korogodskii
 • Game 4 Race to 7 - Anatoly Trushkin
 • Game 4 Race to 9 - Ilya Korogodskii
 • Game 4 - Ilya Korogodskii won 11-8
 • Score at the end of Game 4 11-8
 • Game 5 Race to 3 - Ilya Korogodskii
 • Game 5 Race to 5 - Anatoly Trushkin
 • Game 5 Race to 7 - Anatoly Trushkin
 • Game 5 Race to 9 - Anatoly Trushkin
 • Game 5 - Anatoly Trushkin won 8-11
 • Score at the end of Game 5 8-11