Hyundai Skywalkers Hyundai Skywalkers   Ansan Rush&Cash Ansan Rush&Cash
27 Pontos Ganhos no Serviço 22
6 Série de Pontos Mais Longa 4

Pts

1 2 3 4 5
Hyundai Skywalkers 25 32 25
Ansan Rush&Cash 21 30 23

Comments

Events

 • Set 1 - Race to 5 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 1 Lead After 10 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 1 - Race to 10 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 1 Lead After 20 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 1 - Race to 15 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 1 Lead After 30 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 1 - Race to 20 points - Hyundai Skywalkers
 • 25-21: Set 1 score
 • Set 2 - Race to 5 points - Ansan Rush&Cash
 • Set 2 - Race to 5 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 2 Tie After 10
 • Set 2 - Race to 10 points - Ansan Rush&Cash
 • Set 2 Lead After 20 Points - Ansan Rush&Cash
 • Set 2 - Race to 15 points - Ansan Rush&Cash
 • Set 2 Lead After 30 Points - Ansan Rush&Cash
 • Set 2 - Race to 20 points - Ansan Rush&Cash
 • 32-30: Set 2 score
 • Set 3 - Race to 5 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 3 Lead After 10 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 3 - Race to 10 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 3 Tie After 20
 • Set 3 - Race to 15 points - Hyundai Skywalkers
 • Set 3 Lead After 30 Points - Hyundai Skywalkers
 • Set 3 - Race to 20 points - Hyundai Skywalkers
 • 25-23: Set 3 score