NMSK 1922 Bratislava - Feminino NMSK 1922 Bratislava - Feminino   Slovan Bratislava - Feminino Slovan Bratislava - Feminino

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Casa 1.00 0.60 0.40 2.80 3.40
Visitante 3.20 4.40 0.00 0.40 5.40
Total 4.20 5.00 0.40 3.20 8.80
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Casa 0.90 1.70 0.40 2.00 3.30
Visitante 2.10 5.80 0.30 0.40 4.90
Total 3.00 7.50 0.70 2.40 8.20