SLC Banska Bystrica - Feminino SLC Banska Bystrica - Feminino   NMSK 1922 Bratislava - Feminino NMSK 1922 Bratislava - Feminino

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Casa 0.40 0.00 2.40 4.20 0.40
Visitante 1.00 0.60 0.40 2.80 3.40
Total 1.40 0.60 2.80 7.00 3.80
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Casa 0.20 0.30 1.80 5.40 1.00
Visitante 0.90 1.70 0.40 2.00 3.30
Total 1.10 2.00 2.20 7.40 4.30