Tianjin Gold Lions - Reservas Tianjin Gold Lions - Reservas   Jilin Northeast Tigers - Reservas Jilin Northeast Tigers - Reservas

Pts