Pts

1 2 3 4 5
Sergey Filatov 4 2 11 11 11
Mykola Lytvynenko 11 11 9 6 6