Pts

1 2 3 4 5
Evgeny Zhukov 13 11 6 5 11
Nazar Mosuk 11 9 11 11 8

Events

 • Game 1 Race to 3 - Nazarii Mosiuk
 • Game 1 Race to 5 - Nazarii Mosiuk
 • Game 1 Race to 7 - Nazarii Mosiuk
 • Game 1 Race to 9 - Evgeny Zhukov
 • Game 1 - Evgeny Zhukov won 13-11
 • Score After Game 1 - 13-11
 • Game 2 Race to 3 - Nazarii Mosiuk
 • Game 2 Race to 5 - Nazarii Mosiuk
 • Game 2 Race to 7 - Nazarii Mosiuk
 • Game 2 Race to 9 - Evgeny Zhukov
 • Game 1 - Evgeny Zhukov won 13-11
 • Score After Game 2 - 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Nazarii Mosiuk
 • Game 3 Race to 5 - Nazarii Mosiuk
 • Game 3 Race to 7 - Nazarii Mosiuk
 • Game 3 Race to 9 - Nazarii Mosiuk
 • Game 2 - Evgeny Zhukov won 11-9
 • Score After Game 3 - 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Nazarii Mosiuk
 • Game 4 Race to 5 - Nazarii Mosiuk
 • Game 4 Race to 7 - Nazarii Mosiuk
 • Game 4 Race to 9 - Nazarii Mosiuk
 • Game 3 - Nazarii Mosiuk won 6-11
 • Score After Game 4 - 5-11
 • Game 5 Race to 3 - Evgeny Zhukov
 • Game 5 Race to 5 - Nazarii Mosiuk
 • Game 5 Race to 7 - Evgeny Zhukov
 • Game 5 Race to 9 - Evgeny Zhukov
 • Game 5 Race to 9 - Evgeny Zhukov
 • Game 5 - Evgeny Zhukov won 11-8
 • Score After Game 5 - 11-8