Pts

1 2 3 4 5
Niagol Stoyanov 9 20 9 11 9
Jakub Kosowski 11 18 11 5 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Niagol Stoyanov
 • Game 1 Race to 5 - Niagol Stoyanov
 • Game 1 Race to 7 - Niagol Stoyanov
 • Game 1 Race to 9 - Niagol Stoyanov
 • Score After Game 1 - 9-11
 • Game 1 - Jakub Kosowski won 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Jakub Kosowski
 • Game 2 Race to 5 - Jakub Kosowski
 • Game 2 Race to 7 - Jakub Kosowski
 • Game 2 Race to 9 - Jakub Kosowski
 • Score After Game 2 - 20-18
 • Game 1 - Jakub Kosowski won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Jakub Kosowski
 • Game 3 Race to 5 - Jakub Kosowski
 • Game 3 Race to 7 - Jakub Kosowski
 • Game 3 Race to 9 - Jakub Kosowski
 • Score After Game 3 - 9-11
 • Game 2 - Niagol Stoyanov won 20-18
 • Game 4 Race to 3 - Niagol Stoyanov
 • Game 4 Race to 5 - Niagol Stoyanov
 • Game 4 Race to 7 - Niagol Stoyanov
 • Game 4 Race to 9 - Niagol Stoyanov
 • Score After Game 4 - 11-5
 • Game 3 - Jakub Kosowski won 9-11
 • Game 5 Race to 3 - Jakub Kosowski
 • Game 5 Race to 5 - Niagol Stoyanov
 • Game 5 Race to 7 - Niagol Stoyanov
 • Game 5 Race to 9 - Niagol Stoyanov
 • Score After Game 5 - 9-11
 • Game 5 - Jakub Kosowski won 9-11