Pts

1 2 3 4
Viktoriya Zaytseva 11 11 11 13
Diana Rafikova 7 13 8 11