Pts

1 2 3 4 5
Natalia Khmelevskaia 6 11 11 13 11
Galyna Telnaya 11 13 9 11 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Halyna Telna
 • Game 1 Race to 5 - Halyna Telna
 • Game 1 Race to 7 - Halyna Telna
 • Game 1 Race to 9 - Halyna Telna
 • Score After Game 1 - 6-11
 • Game 1 - Halyna Telna won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Halyna Telna
 • Game 2 Race to 5 - Halyna Telna
 • Game 2 Race to 7 - Halyna Telna
 • Game 2 Race to 9 - Nataliia Khmilevska
 • Score After Game 2 - 11-13
 • Game 1 - Halyna Telna won 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Nataliia Khmilevska
 • Game 3 Race to 5 - Nataliia Khmilevska
 • Game 3 Race to 7 - Halyna Telna
 • Game 3 Race to 9 - Nataliia Khmilevska
 • Score After Game 3 - 11-9
 • Game 2 - Halyna Telna won 11-13
 • Game 4 Race to 3 - Halyna Telna
 • Game 4 Race to 5 - Nataliia Khmilevska
 • Game 4 Race to 7 - Nataliia Khmilevska
 • Game 4 Race to 9 - Halyna Telna
 • Score After Game 4 - 13-11
 • Game 3 - Nataliia Khmilevska won 11-9
 • Game 5 Race to 3 - Nataliia Khmilevska
 • Game 5 Race to 5 - Halyna Telna
 • Game 5 Race to 7 - Nataliia Khmilevska
 • Game 5 Race to 9 - Nataliia Khmilevska
 • Score After Game 5 - 11-7
 • Game 5 - Nataliia Khmilevska won 11-7