Pts

1 2 3
Evgeniy Kibka 9 3 5
Nikolay Telnoy 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgeniy Kibka
 • Game 1 Race to 5 - Evgeniy Kibka
 • Game 1 Race to 7 - Mykola Telnoi
 • Game 1 Race to 9 - Mykola Telnoi
 • Score After Game 1 - 9-11
 • Game 1 - Mykola Telnoi won 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Mykola Telnoi
 • Game 2 Race to 5 - Mykola Telnoi
 • Game 2 Race to 7 - Mykola Telnoi
 • Game 2 Race to 9 - Mykola Telnoi
 • Score After Game 2 - 3-11
 • Game 1 - Mykola Telnoi won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Mykola Telnoi
 • Game 3 Race to 5 - Mykola Telnoi
 • Game 3 Race to 7 - Mykola Telnoi
 • Game 3 Race to 9 - Mykola Telnoi
 • Score After Game 3 - 5-11
 • Game 3 - Mykola Telnoi won 5-11