Pts

1 2 3 4 5
Sergey Muslikov 11 11 11 5 3
Pavel Vshivkov 8 13 9 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Pavel Vshivkov
 • Game 1 Race to 5 - Pavel Vshivkov
 • Game 1 Race to 7 - Pavel Vshivkov
 • Game 1 Race to 9 - Sergey Muslikov
 • Score After Game 1 - 11-8
 • Game 1 - Sergey Muslikov won 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Pavel Vshivkov
 • Game 2 Race to 5 - Pavel Vshivkov
 • Game 2 Race to 7 - Pavel Vshivkov
 • Game 2 Race to 9 - Pavel Vshivkov
 • Score After Game 2 - 11-13
 • Game 1 - Sergey Muslikov won 11-8
 • Game 3 Race to 3 - Sergey Muslikov
 • Game 3 Race to 5 - Sergey Muslikov
 • Game 3 Race to 7 - Sergey Muslikov
 • Game 3 Race to 9 - Sergey Muslikov
 • Score After Game 3 - 11-9
 • Game 2 - Pavel Vshivkov won 11-13
 • Game 4 Race to 3 - Pavel Vshivkov
 • Game 4 Race to 5 - Pavel Vshivkov
 • Game 4 Race to 7 - Pavel Vshivkov
 • Game 4 Race to 9 - Pavel Vshivkov
 • Score After Game 4 - 5-11
 • Game 3 - Sergey Muslikov won 11-9
 • Game 5 Race to 3 - Pavel Vshivkov
 • Game 5 Race to 5 - Pavel Vshivkov
 • Game 5 Race to 7 - Pavel Vshivkov
 • Game 5 Race to 9 - Pavel Vshivkov
 • Score After Game 5 - 3-11
 • Game 5 - Pavel Vshivkov won 3-11