Pts

1 2 3 4 5
Evgeniy Pismenniy 4 14 12 11 8
Serhii Tsybulin 11 12 14 7 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Serhii Tsybulin
 • Game 1 Race to 5 - Serhii Tsybulin
 • Game 1 Race to 7 - Serhii Tsybulin
 • Game 1 Race to 9 - Serhii Tsybulin
 • Score After Game 1 - 4-11
 • Game 1 - Serhii Tsybulin won 4-11
 • Game 2 Race to 3 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 2 Race to 5 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 2 Race to 7 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 2 Race to 9 - Yevhen Pysmennyi
 • Score After Game 2 - 14-12
 • Game 1 - Serhii Tsybulin won 4-11
 • Game 3 Race to 3 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 3 Race to 5 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 3 Race to 7 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 3 Race to 9 - Yevhen Pysmennyi
 • Score After Game 3 - 12-14
 • Game 2 - Yevhen Pysmennyi won 14-12
 • Game 4 Race to 3 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 4 Race to 5 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 4 Race to 7 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 4 Race to 9 - Yevhen Pysmennyi
 • Score After Game 4 - 11-7
 • Game 3 - Serhii Tsybulin won 12-14
 • Game 5 Race to 3 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 5 Race to 5 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 5 Race to 7 - Serhii Tsybulin
 • Game 5 Race to 9 - Serhii Tsybulin
 • Score After Game 5 - 8-11
 • Game 5 - Serhii Tsybulin won 8-11