Corrida 12 - Urawa 2021-07-27 03:53

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
4 Gold Spencer Masami Yoshida Tetsuya Takahashi 9.000
07/27 04:21
-
07/27 04:22
2 Savinelli Shinji Kobayashi Akio Mikoshi 31.000
07/27 04:21
-
07/27 04:22
3 Grace Moon K Okada Toshio Uchida 9.000
07/27 04:21
-
07/27 04:22
6 Takaichi Ryosuke Kazuma Yabuguchi Koshi Yoshidome 2.800
07/27 04:21
-
07/27 04:22
5 Tosen Bruce Morio Kawamura Wataru Fujie 41.000
07/27 04:21
-
07/27 04:22
7 Sapphire Light Maki Hirayama Naoya Hashimoto 1.900
07/27 04:12
2.900
07/27 04:22
8 Million Fujiko Hiroki Zakuro Kazuki Akatsu 16.000
07/27 04:21
-
07/27 04:22
1 Fujisakura Hironori Unoki Yoshimi Hanzawa 1.850
07/27 04:12
2.300
07/27 04:22