Pts

1 2 3 4 5
Evgeniy Khurtak 6 11 11 11 0
Valerii Voloshko 11 7 6 7 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Valerii Voloshko
 • Game 1 Race to 5 - Valerii Voloshko
 • Game 1 Race to 7 - Valerii Voloshko
 • Game 1 Race to 9 - Valerii Voloshko
 • Game 1 - Valerii Voloshko won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Valerii Voloshko
 • Game 2 Race to 5 - Valerii Voloshko
 • Game 2 Race to 7 - Yevhen Khurtak
 • Game 2 Race to 9 - Yevhen Khurtak
 • Game 2 - Yevhen Khurtak won 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Yevhen Khurtak
 • Game 3 Race to 5 - Yevhen Khurtak
 • Game 3 Race to 7 - Yevhen Khurtak
 • Game 3 Race to 9 - Yevhen Khurtak
 • Game 3 - Yevhen Khurtak won 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Yevhen Khurtak
 • Game 4 Race to 5 - Yevhen Khurtak
 • Game 4 Race to 7 - Yevhen Khurtak
 • Game 4 Race to 9 - Yevhen Khurtak
 • Game 4 - Yevhen Khurtak won 11-7