Pts

1 2 3 4 5
Evgeniy Khurtak 11 11 11 0 0
Eduard Sotnikov 8 5 8 0 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Eduard Sotnikov
 • Game 1 Race to 5 - Yevhen Khurtak
 • Game 1 Race to 7 - Yevhen Khurtak
 • Game 1 Race to 9 - Yevhen Khurtak
 • Game 1 - Yevhen Khurtak won 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Yevhen Khurtak
 • Game 2 Race to 5 - Yevhen Khurtak
 • Game 2 Race to 7 - Yevhen Khurtak
 • Game 2 Race to 9 - Yevhen Khurtak
 • Game 2 - Yevhen Khurtak won 11-5
 • Game 3 Race to 3 - Yevhen Khurtak
 • Game 3 Race to 5 - Yevhen Khurtak
 • Game 3 Race to 7 - Eduard Sotnikov
 • Game 3 Race to 9 - Yevhen Khurtak
 • Game 3 - Yevhen Khurtak won 11-8