Corrida 12 - Kawasaki 2021-10-13 09:55

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Reve Emotion Sunao Yamada Ikuya Kowata 41.000
10/13 09:59
101.000
10/13 09:59
2 Meiner Mississippi Masayoshi Yagi Yoshimi Nakashima 1.700
10/13 09:45
9.000
10/13 09:59
3 Takara Cheetah Katsuyoshi Uchida Taisei Nakahara 17.000
10/13 09:59
10.000
10/13 10:00
4 Win Himeyuri Hiroaki Kawazu Yuusuke Hara 34.000
10/13 09:59
5 Igrec Hitoshi Yagi Kazuki Akatsu 26.000
10/13 09:59
6 Come On Baby Masami Yamada Kota Tanaka 26.000
10/13 09:59
7 Kurofune Legend Hironori Sato Yuki Furuoka 3.600
10/13 09:59
2.600
10/13 09:59
8 D's Gallant Katsuyoshi Uchida Takuto Iketani 2.750
10/13 09:59
3.100
10/13 09:59
9 Symboli Bino Yoichi Tanabe Yujiro Tanabata 11.000
10/13 09:59
10 Benino Pretty Hitoshi Yagi Ryota Kobayashi 81.000
10/13 09:59
11 Thinking Pocket Katsuyoshi Uchida Ryuto Yokoyama 21.000
10/13 09:59
12 Julianna Hiromi Yamazaki Akira Sugawara 2.100
10/13 09:45
8.000
10/13 09:59
13 Shigeru Kirakira Yoshihisa Suzuki Kasumi Kamio 34.000
10/13 09:59
14 Karyu Ukon Shoichi Hirata Keishi Yamada 41.000
10/13 09:59