Corrida 12 - Urawa 2022-09-23 03:30

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Hina Maru Shinobu Hasegawa Yujiro Tanabata (1.0) SP
09/22 16:48
-
09/23 03:32
2 Presto Eagle Kenichi Shigeta Ryo Kosugi SP
09/22 16:48
-
09/23 03:32
3 4 Sayono Silvers Shinsuke Kudo Mitsuhiro Masuda SP
09/22 16:48
-
09/23 03:32
4 2 Clash Time Tamotsu Yokoyama Koshi Yoshidome SP
09/22 16:48
-
09/23 03:32
5 S K Catherine Kazuma Yabuguchi Dai Okada SP
09/22 16:48
-
09/23 03:32
6 3 Ponte Bianca Shinsuke Kudo Yoshimi Hanzawa SP
09/22 16:48
-
09/23 03:32
7 Siena Magic Toshio Tomita Yuto Kokubun SP
09/22 16:48
-
09/23 03:32
8 Foi Desir Kazuma Yabuguchi Mai Fukuhara SP
09/22 16:48
-
09/23 03:32
9 1 Nishino Rose Hirotsugu Ozawa Yoichiro Muro (3.0) SP
09/22 16:48
-
09/23 03:32
10 Fillers Satoshi Kokubo Kentaro Usui SP
09/22 16:48
-
09/23 03:32