Pts

1 2 3
Mykhailo Hlaholev 11 12 11
Volodymyr Chulanov 8 10 5