Corrida 12 - Sonoda 2024-04-24 04:55

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 2 Make A Rush Hiroyuki Tsuchiya Shuhei Kotani SP
04/23 12:41
-
04/24 04:56
2 Hashireyo Otome Masahiro Kitano Shiotsu Rina SP
04/23 12:41
-
04/24 04:56
3 Saiun Yukihide Matsuhira Tomohiro Sasada SP
04/23 12:41
-
04/24 04:56
4 3 Oreno Sugowaza Koji Obayashi Daichi Matsuki SP
04/23 12:41
-
04/24 04:56
5 4 Teresa Toshifumi Oyama Sakito Yamamoto SP
04/23 12:41
-
04/24 04:56
6 Superstar Man Tsuyoshi Komaki Hijikata Sota SP
04/23 12:41
-
04/24 04:56
7 Into A Dream Naoyuki Miyake Kosuke Matsumoto SP
04/23 12:41
-
04/24 04:56
8 1 Fire Bolt Takeshi Kimura Yuta Yamada SP
04/23 12:41
-
04/24 04:56