Corrida 12 - Sonoda 2024-04-24 04:20

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Byeol Bit Hiroaki Watase Yoshiki Kamomiya SP
04/23 11:22
-
04/24 04:22
2 Black Joie Shinji Otsuka Oyama Ryutarou SP
04/23 11:22
-
04/24 04:22
3 Bellagio Kenshiro Yoshimi Masayuki Wataru Hirose SP
04/23 11:22
-
04/24 04:22
4 4 Maple Captain Toshifumi Oyama Seinosuke Yoshimura SP
04/23 11:22
-
04/24 04:22
5 2 Daishichisei Takamasa Suwa Osamu Shimohara SP
04/23 11:22
-
04/24 04:22
6 Yuna Bright Takeshi Kimura Shingo Oyama SP
04/23 11:22
-
04/24 04:22
7 1 Tokai Reina Yoshihiro Iida Tomohiro Yoshimura SP
04/23 11:22
-
04/24 04:22
8 3 Lucky Proof Ryohei Hori Kanta Inoue SP
04/23 11:22
-
04/24 04:22