Pts

1 2 3 4
Bogdan Grebenyuk 11 11 9 6
Andrey Ovchinnikov 13 6 11 11