Pts

1 2 3 4 5
Evgenii Kryuchkov 7 12 4 11 1
Pavel Nechaev 11 10 11 9 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 1 Race to 5 - Pavel Nechaev
 • Game 1 Race to 7 - Pavel Nechaev
 • Game 1 Race to 9 - Pavel Nechaev
 • 7-11: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 2 Race to 5 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 2 Race to 7 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 2 Race to 9 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 2 - Evgenii Kryuchkov won 12-10
 • 12-10: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Pavel Nechaev
 • Game 3 Race to 5 - Pavel Nechaev
 • Game 3 Race to 7 - Pavel Nechaev
 • Game 3 Race to 9 - Pavel Nechaev
 • 4-11: Game 3 Score
 • Game 3 - Pavel Nechaev won 4-11
 • Game 4 Race to 3 - Pavel Nechaev
 • Game 4 Race to 5 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 4 Race to 7 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 4 Race to 9 - Pavel Nechaev
 • Game 4 - Evgenii Kryuchkov won 11-9
 • 11-9: Game 4 Score
 • Game 5 Race to 3 - Pavel Nechaev
 • Game 5 Race to 5 - Pavel Nechaev
 • Game 5 Race to 7 - Pavel Nechaev
 • Game 5 Race to 9 - Pavel Nechaev
 • 1-11: Game 5 Score