Head to Head

Belarus Championship Women 2019/12/07 14:00 Pribuzhie Brest - Feminino v Kommunalnik Mogilev - Feminino L 0-3
Belarus Championship Women 2019/11/02 15:00 Kommunalnik Mogilev - Feminino v Pribuzhie Brest - Feminino W 2-3
Amigáveis de Clubes - Feminino 2019/09/28 07:00 Pribuzhie Brest - Feminino v Kommunalnik Mogilev - Feminino W 3-0
Amigáveis de Clubes - Feminino 2019/09/27 15:00 Pribuzhie Brest - Feminino v Kommunalnik Mogilev - Feminino L 2-3
Belarus Championship Women 2019/02/24 10:00 Pribuzhie Brest - Feminino v Kommunalnik Mogilev - Feminino L 2-3
Belarus Championship Women 2019/02/17 09:30 Kommunalnik Mogilev - Feminino v Pribuzhie Brest - Feminino W 0-3
Belarus Championship Women 2019/02/02 13:00 Pribuzhie Brest - Feminino v Kommunalnik Mogilev - Feminino W 3-2
Belarus Championship Women 2019/01/13 09:00 Kommunalnik Mogilev - Feminino v Pribuzhie Brest - Feminino W 1-3

Home History

Belarus Championship Women 2020/01/25 14:00 Zhemchuzhina - Feminino v Pribuzhie Brest - Feminino L 3-2
Belarus Championship Women 2020/01/22 13:00 Pribuzhie Brest - Feminino v Minchanka Minsk 2 - Feminino L 2-3
Belarus Cup Women 2019/12/29 12:00 Minchanka Minsk - Feminino v Pribuzhie Brest - Feminino L 3-1
Belarus Cup Women 2019/12/28 12:00 Zhemchuzhina - Feminino v Pribuzhie Brest - Feminino W 0-3
Belarus Cup Women 2019/12/21 14:00 Kommunalnik Grodno - Feminino v Pribuzhie Brest - Feminino W 0-3
Belarus Cup Women 2019/12/14 14:00 Pribuzhie Brest - Feminino v Kommunalnik Grodno - Feminino W 3-0
Belarus Championship Women 2019/12/07 14:00 Pribuzhie Brest - Feminino v Kommunalnik Mogilev - Feminino L 0-3
Belarus Championship Women 2019/11/30 13:30 Zhemchuzhina - Feminino v Pribuzhie Brest - Feminino L 3-1

Away History

Belarus Championship Women 2020/02/01 13:30 Zhemchuzhina - Feminino v Kommunalnik Mogilev - Feminino L 3-1
Belarus Championship Women 2020/01/25 12:00 Kommunalnik Mogilev - Feminino v Minchanka Minsk 2 - Feminino W 3-0
Belarus Championship Women 2020/01/19 10:00 Kommunalnik Mogilev - Feminino v Kommunalnik Grodno - Feminino W 3-0
Belarus Cup Women 2019/12/29 09:00 Kommunalnik Mogilev - Feminino v Zhemchuzhina - Feminino L 2-3
Belarus Cup Women 2019/12/28 15:15 Kommunalnik Mogilev - Feminino v Minchanka Minsk - Feminino L 0-3
Belarus Championship Women 2019/12/07 14:00 Pribuzhie Brest - Feminino v Kommunalnik Mogilev - Feminino W 0-3
Belarus Championship Women 2019/11/24 09:30 Kommunalnik Mogilev - Feminino v Minchanka Minsk 2 - Feminino W 3-1
Belarus Championship Women 2019/11/16 11:30 Kommunalnik Mogilev - Feminino v Kommunalnik Grodno - Feminino W 3-0