Head to Head

Liga Pro 2020/06/26 09:30 Dmitrii Basmanov v Ilya Novikov L 3-0
Liga Pro 2020/06/25 04:00 Dmitrii Basmanov v Ilya Novikov W 1-3
Liga Pro 2020/06/24 13:30 Ilya Novikov v Dmitrii Basmanov L 1-3
Liga Pro 2020/06/23 11:30 Dmitrii Basmanov v Ilya Novikov W 0-3
Liga Pro 2020/06/23 08:00 Ilya Novikov v Dmitrii Basmanov L 0-3
Liga Pro 2020/06/22 17:00 Dmitrii Basmanov v Ilya Novikov W 0-3
Liga Pro 2020/06/21 13:30 Ilya Novikov v Dmitrii Basmanov L 0-3
Liga Pro 2020/06/20 22:00 Dmitrii Basmanov v Ilya Novikov W 0-3

Home History

Liga Pro 2020/06/26 21:00 Ilya Novikov v Ivan Pandur W 3-2
Liga Pro 2020/06/26 20:00 Sergey Kuzmin v Ilya Novikov L 3-1
Liga Pro 2020/06/26 11:00 Ivan Pandur v Ilya Novikov W 2-3
Liga Pro 2020/06/26 10:00 Ilya Novikov v Sergey Kuzmin L 1-3
Liga Pro 2020/06/26 09:30 Dmitrii Basmanov v Ilya Novikov L 3-0
Liga Pro 2020/06/26 08:00 Ilya Novikov v Ivan Pandur L 2-3
Liga Pro 2020/06/25 19:25 Ilya Novikov v Sergey Kuzmin L 0-3
Liga Pro 2020/06/25 19:00 Ilya Novikov v Sergey Kuzmin L 0-3

Away History

Liga Pro 2020/06/26 21:30 Dmitrii Basmanov v Sergey Kuzmin L 2-3
Liga Pro 2020/06/26 20:30 Ivan Pandur v Dmitrii Basmanov W 2-3
Liga Pro 2020/06/26 11:30 Dmitrii Basmanov v Sergey Kuzmin L 2-3
Liga Pro 2020/06/26 10:30 Ivan Pandur v Dmitrii Basmanov L 3-1
Liga Pro 2020/06/26 09:30 Dmitrii Basmanov v Ilya Novikov W 3-0
Liga Pro 2020/06/26 08:30 Sergey Kuzmin v Dmitrii Basmanov W 1-3
Liga Pro 2020/06/25 07:00 Sergey Kuzmin v Dmitrii Basmanov W 1-3
Liga Pro 2020/06/25 06:00 Dmitrii Basmanov v Alexey Ermilov L 0-3