Head to Head

Liga Pro 2020/08/26 07:45 Evgeny Anisimov v Aleksandr Savinsky W 3-1
Liga Pro 2020/08/26 06:45 Evgeny Anisimov v Aleksandr Savinsky W 3-1
Liga Pro 2020/08/12 07:45 Evgeny Anisimov v Aleksandr Savinsky W 3-0
Liga Pro 2020/08/12 06:45 Aleksandr Savinsky v Evgeny Anisimov W 1-3

Home History

Liga Pro 2020/09/09 05:15 Vladimir Selkin v Evgeny Anisimov W 0-3
Liga Pro 2020/09/02 07:45 Vladimir Sinkovskiy v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 2020/09/02 06:45 Vladimir Selkin v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 2020/09/02 05:45 Oleg Belugin v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 2020/09/02 05:15 Evgeny Anisimov v Vladimir Sinkovskiy L 2-3
Liga Pro 2020/08/26 07:45 Evgeny Anisimov v Aleksandr Savinsky W 3-1
Liga Pro 2020/08/26 06:45 Evgeny Anisimov v Aleksandr Savinsky W 3-1
Liga Pro 2020/08/26 06:15 Oleg Belugin v Evgeny Anisimov L 3-0

Away History

Liga Pro 2020/09/09 04:45 Aleksandr Savinsky v Mikhail Sverdlov W 3-1
Liga Pro 2020/09/05 07:45 Aleksandr Savinsky v Igor Meteleshko W 3-2
Liga Pro 2020/09/05 07:15 Aleksandr Savinsky v Vladimir Sinkovskiy L 2-3
Liga Pro 2020/09/05 05:45 Aleksandr Savinsky v Igor Meteleshko W 3-0
Liga Pro 2020/09/05 04:45 Vladimir Klimentev v Aleksandr Savinsky L 3-0
Liga Pro 2020/08/31 07:45 Andrey Shmakov v Aleksandr Savinsky W 2-3
Liga Pro 2020/08/31 07:15 Aleksandr Savinsky v Dmitri Popov L 0-3
Liga Pro 2020/08/31 05:45 Aleksandr Savinsky v Vjacheslav Chernov L 0-3