Head to Head

Taça Setka 2021/09/15 06:35 Evgeniy Khurtak v Valerii Voloshko W 3-1
Taça Setka 2021/09/10 10:35 Valerii Voloshko v Evgeniy Khurtak W 2-3
Taça Setka 2021/05/20 08:05 Evgeniy Khurtak v Valerii Voloshko W 3-0
Taça Setka 2021/04/29 11:05 Evgeniy Khurtak v Valerii Voloshko L 0-3
Taça Setka 2021/03/04 10:35 Evgeniy Khurtak v Valerii Voloshko W 3-0
Taça Setka 2021/02/23 07:35 Evgeniy Khurtak v Valerii Voloshko W 3-0
Taça Setka 2021/02/18 09:05 Evgeniy Khurtak v Valerii Voloshko W 3-1
Taça Setka 2021/02/14 08:25 Evgeniy Khurtak v Valerii Voloshko W 3-1

Home History

Taça Setka 2021/09/17 05:05 Evgeniy Khurtak v Eduard Sotnikov W 3-0
Taça Setka 2021/09/15 11:05 Evgeniy Khurtak v Viktor Syvych L 2-3
Taça Setka 2021/09/15 09:35 Evgeniy Khurtak v Serhii Paksiutov L 0-3
Taça Setka 2021/09/15 08:05 Evgeniy Khurtak v Valentyn Chumak W 3-2
Taça Setka 2021/09/15 06:35 Evgeniy Khurtak v Valerii Voloshko W 3-1
Taça Setka 2021/09/15 05:05 Evgeniy Khurtak v Volodymyr Butko W 3-1
Taça Setka 2021/09/10 11:35 Serhii Paksiutov v Evgeniy Khurtak L 3-1
Taça Setka 2021/09/10 10:35 Valerii Voloshko v Evgeniy Khurtak W 2-3

Away History

Taça Setka 2021/09/17 05:35 Volodymyr Butko v Valerii Voloshko W 2-3
Taça Setka 2021/09/15 12:05 Valentyn Chumak v Valerii Voloshko L 3-0
Taça Setka 2021/09/15 10:35 Valerii Voloshko v Volodymyr Butko W 3-1
Taça Setka 2021/09/15 08:35 Serhii Paksiutov v Valerii Voloshko W 1-3
Taça Setka 2021/09/15 06:35 Evgeniy Khurtak v Valerii Voloshko L 3-1
Taça Setka 2021/09/15 05:35 Viktor Syvych v Valerii Voloshko L 3-0
Taça Setka 2021/09/10 12:05 Eduard Sotnikov v Valerii Voloshko W 2-3
Taça Setka 2021/09/10 10:35 Valerii Voloshko v Evgeniy Khurtak L 2-3