Head to Head

Taça Setka 2021/09/15 05:05 Evgeniy Khurtak v Volodymyr Butko W 3-1
Taça Setka 2021/09/10 05:05 Volodymyr Butko v Evgeniy Khurtak W 0-3
Taça Setka 2021/09/05 11:05 Evgeniy Khurtak v Volodymyr Butko L 0-3
Taça Setka 2021/08/24 13:05 Evgeniy Khurtak v Volodymyr Butko L 1-3
Taça Setka 2021/08/17 14:05 Evgeniy Khurtak v Volodymyr Butko W 3-0
Taça Setka 2021/04/22 06:35 Evgeniy Khurtak v Volodymyr Butko W 3-2
Taça Setka 2021/03/19 09:05 Evgeniy Khurtak v Volodymyr Butko L 1-3
Taça Setka 2021/02/18 06:05 Evgeniy Khurtak v Volodymyr Butko W 3-1

Home History

Taça Setka 2021/09/17 09:35 Evgeniy Khurtak v Serhii Paksiutov W 3-1
Taça Setka 2021/09/17 08:05 Evgeniy Khurtak v Valerii Lukianevych L 2-3
Taça Setka 2021/09/17 06:35 Evgeniy Khurtak v Valerii Voloshko W 3-1
Taça Setka 2021/09/17 05:05 Evgeniy Khurtak v Eduard Sotnikov W 3-0
Taça Setka 2021/09/15 11:05 Evgeniy Khurtak v Viktor Syvych L 2-3
Taça Setka 2021/09/15 09:35 Evgeniy Khurtak v Serhii Paksiutov L 0-3
Taça Setka 2021/09/15 08:05 Evgeniy Khurtak v Valentyn Chumak W 3-2
Taça Setka 2021/09/15 06:35 Evgeniy Khurtak v Valerii Voloshko W 3-1

Away History

Taça Setka 2021/09/17 10:05 Volodymyr Butko v Valerii Lukianevych W 3-1
Taça Setka 2021/09/17 09:05 Volodymyr Butko v Eduard Sotnikov W 3-0
Taça Setka 2021/09/17 07:35 Volodymyr Butko v Serhii Paksiutov W 3-0
Taça Setka 2021/09/17 05:35 Volodymyr Butko v Valerii Voloshko L 2-3
Taça Setka 2021/09/15 11:35 Serhii Paksiutov v Volodymyr Butko W 0-3
Taça Setka 2021/09/15 10:35 Valerii Voloshko v Volodymyr Butko L 3-1
Taça Setka 2021/09/15 09:05 Viktor Syvych v Volodymyr Butko W 1-3
Taça Setka 2021/09/15 06:51 Valentyn Chumak v Volodymyr Butko L 3-0