Alik Girevenkov

Moscovo - Liga Pro 12/07 07:30 - Alik Girevenkov v Aleksandr Klavdenkov 12-11
Moscovo - Liga Pro 12/07 06:00 - Sergey Vakar v Alik Girevenkov 11-8
Moscovo - Liga Pro 12/07 05:00 - Dmitrii Redenkov v Alik Girevenkov 9-10
Moscovo - Liga Pro 12/07 04:30 - Alik Girevenkov v Aleksandr Klavdenkov 11-9
Moscovo - Liga Pro 12/05 03:03 - Vitaly Bazilevsky v Alik Girevenkov 10-6
Moscovo - Liga Pro 12/05 02:00 - Ilya Korogodskii v Alik Girevenkov 12-13
Moscovo - Liga Pro 12/05 00:30 - Alexey Yanshaev v Alik Girevenkov 6-9
Moscovo - Liga Pro 12/04 23:00 - Alik Girevenkov v Vitaly Bazilevsky 14-12
Moscovo - Liga Pro 12/04 21:30 - Alik Girevenkov v Andrey Zolotov 6-11
Moscovo - Liga Pro 11/28 03:00 - Alik Girevenkov v Andrey Zolotov 8-10
Moscovo - Liga Pro 11/28 01:00 - Alik Girevenkov v Aleksandr Klavdenkov 9-8
Moscovo - Liga Pro 11/28 00:00 - Ilya Korogodskii v Alik Girevenkov 7-11
Moscovo - Liga Pro 11/27 23:00 - Andrey Zolotov v Alik Girevenkov 6-11
Moscovo - Liga Pro 11/27 22:00 - Alik Girevenkov v Vitalii Bazilevskii 10-4
Moscovo - Liga Pro 11/16 07:36 - Dmitry Tunitsin v Alik Girevenkov 10-6
Moscovo - Liga Pro 11/16 06:30 - Alik Girevenkov v Dmitrii Redenkov 8-8
Moscovo - Liga Pro 11/16 05:00 - Alik Girevenkov v Aleksandr Klavdenkov 7-11
Moscovo - Liga Pro 11/16 04:00 - Dmitry Tunitsin v Alik Girevenkov 5-10
Moscovo - Liga Pro 11/09 06:55 - Alik Girevenkov v Aleksandr Klavdenkov 11-7
Moscovo - Liga Pro 11/09 06:30 - Alik Girevenkov v Andrey Zolotov 3-11
Moscovo - Liga Pro 11/09 05:00 - Alik Girevenkov v Anatoly Trushkin 8-10
Moscovo - Liga Pro 11/09 04:00 - Aleksandr Klavdenkov v Alik Girevenkov 9-10
Moscovo - Liga Pro 10/31 01:30 - Alexey Yanshaev v Alik Girevenkov 10-5
Moscovo - Liga Pro 10/31 00:00 - Alik Girevenkov v Anatoly Trushkin 12-12
Moscovo - Liga Pro 10/30 22:30 - Alik Girevenkov v Andrey Zolotov 11-4
Moscovo - Liga Pro 10/30 21:30 - Vitalii Bazilevskii v Alik Girevenkov 9-8
Moscovo - Liga Pro 10/24 03:00 - Vitaly Bazilevsky v Alik Girevenkov 10-1
Moscovo - Liga Pro 10/24 02:00 - Timofey Shatilov v Alik Girevenkov 7-11
Moscovo - Liga Pro 10/24 00:30 - Vitalii Bazilevskii v Alik Girevenkov 7-10
Moscovo - Liga Pro 10/23 23:00 - Alik Girevenkov v Alexey Yanshaev 3-11