Resultados

Liga Pro 07/31 15:30 - Evgeny Anisimov v Sergey Muslikov W 3-0
Liga Pro 07/31 14:30 - Evgeny Anisimov v Mikhail Sverdlov L 1-3
Liga Pro 07/31 14:00 - Vladimir Vologzhanin v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 07/31 12:30 - Evgeny Anisimov v Sergey Muslikov W 3-2
Liga Pro 07/29 13:40 - Evgeny Anisimov v Sergey Kulikov W 3-0
Liga Pro 07/29 12:45 - Vladimir Staroverov v Evgeny Anisimov W 2-3
Liga Pro 07/29 11:55 - Mikhail Sverdlov v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 07/29 11:30 - Evgeny Anisimov v Sergey Kulikov W 3-2
Liga Pro 07/26 16:00 - Sergey Kulikov v Evgeny Anisimov L 3-2
Liga Pro 07/26 14:30 - Vladimir Nemashkalo v Evgeny Anisimov L 3-1
Liga Pro 07/26 13:30 - Mikhail Sverdlov v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 07/26 13:00 - Evgeny Anisimov v Sergey Kulikov L 2-3