Proletarii Hokkeya

Resultados

Liga Pro Short Hockey - 3x10 Minutos 09/25 08:40 - Belye Ldiny v Proletarii Hokkeya W 1-5
Liga Pro Short Hockey - 3x10 Minutos 09/25 07:30 - Kalininskiy Front v Proletarii Hokkeya W 4-5
Liga Pro Short Hockey - 3x10 Minutos 09/25 05:10 - Proletarii Hokkeya v Belye Ldiny W 7-6
Liga Pro Short Hockey - 3x10 Minutos 09/25 04:00 - Proletarii Hokkeya v Kalininskiy Front L 1-4
Liga Pro Short Hockey - 3x10 Minutos 09/23 09:50 - Kalininskiy Front v Proletarii Hokkeya W 1-4
Liga Pro Short Hockey - 3x10 Minutos 09/23 07:30 - Proletarii Hokkeya v Belye Ldiny L 2-3
Liga Pro Short Hockey - 3x10 Minutos 09/23 06:20 - Proletarii Hokkeya v Kalininskiy Front L 2-6
Liga Pro Short Hockey - 3x10 Minutos 09/23 04:00 - Belye Ldiny v Proletarii Hokkeya L 4-1
Liga Pro Short Hockey - 3x10 Minutos 09/21 09:50 - Proletarii Hokkeya v Belye Ldiny L 5-6
Liga Pro Short Hockey - 3x10 Minutos 09/21 08:40 - Proletarii Hokkeya v Kalininskiy Front W 4-3
Liga Pro Short Hockey - 3x10 Minutos 09/21 06:20 - Belye Ldiny v Proletarii Hokkeya W 1-3
Liga Pro Short Hockey - 3x10 Minutos 09/21 05:10 - Kalininskiy Front v Proletarii Hokkeya W 4-5