Resultados

Taça Setka 02/20 11:25 - Ivan Kryvyi v Mykola Treshchetka W 2-3
Taça Setka 02/20 10:25 - Mykola Treshchetka v Oleh Martynenko L 2-3
Taça Setka 02/20 09:25 - Mykola Treshchetka v Hryhoriy Oliynyk L 1-3
Taça Setka 02/20 07:55 - Mykola Treshchetka v Hlib Parfeniuk L 1-3
Taça Setka 02/20 05:55 - Mykola Treshchetka v Mykhailo Hlaholev W 3-0
Taça Setka 02/19 18:55 - Ivan Kryvyi v Mykola Treshchetka W 1-3
Taça Setka 02/19 17:55 - Mykola Treshchetka v Hlib Parfeniuk L 2-3
Taça Setka 02/19 16:55 - Mykola Treshchetka v Hryhoriy Oliynyk L 1-3
Taça Setka 02/19 15:25 - Mykola Treshchetka v Mykhailo Hlaholev W 3-1
Taça Setka 02/19 13:25 - Mykola Treshchetka v Oleh Martynenko L 0-3
Taça Setka 02/13 11:25 - Ivan Kryvyi v Mykola Treshchetka W 2-3
Taça Setka 02/13 10:25 - Mykola Treshchetka v Oleh Martynenko L 2-3