Mykola Telnoi Nikolay Telnoy

Resultados

Ucrânia - TT Cup 10/08 11:30 - Oleksii Horbanenko v Mykola Telnoi L 3-0
Ucrânia - TT Cup 10/08 10:35 - Oleksii Horbanenko v Mykola Telnoi L 3-2
Ucrânia - TT Cup 10/08 10:00 - Mykola Telnoi v Ivan Mai L 1-3
Ucrânia - TT Cup 10/08 07:40 - Mykola Telnoi v Valerii Melnyk L 0-3
Ucrânia - TT Cup 10/08 05:55 - Mykola Telnoi v Serhii Tsybulin W 3-1
Ucrânia - TT Cup 10/07 12:20 - Ivan Mai v Mykola Telnoi W 1-3
Ucrânia - TT Cup 10/07 10:35 - Mykola Telnoi v Ivan Mai L 0-3
Ucrânia - TT Cup 10/07 09:25 - Mykola Telnoi v Valeriy Melnik W 3-1
Ucrânia - TT Cup 10/07 08:15 - Mykola Telnoi v Oleksii Horbanenko W 3-1
Ucrânia - TT Cup 10/07 07:05 - Mykola Telnoi v Serhii Tsybulin W 3-0
Ucrânia - TT Cup 10/04 14:10 - Serhii Hohenko v Nikolay Telnoy L 3-2
Ucrânia - TT Cup 10/04 11:50 - Mykola Telnoi v Ivan Mai W 3-2