Yokohama Bay Stars

Basebol Japonês 09/28 05:00 - Yokohama Bay Stars v Hanshin Tigers - View
Basebol Japonês 09/27 09:00 - Yomiuri Giants v Yokohama Bay Stars - View
Basebol Japonês 09/24 09:00 - Chunichi Dragons v Yokohama Bay Stars - View
Basebol Japonês 09/22 09:00 - [4] Yokohama Bay Stars v Hanshin Tigers [10] L 0-3
Basebol Japonês 09/21 08:00 - [1] Yomiuri Giants v Yokohama Bay Stars [4] L 3-2
Basebol Japonês 09/20 09:00 - [1] Yomiuri Giants v Yokohama Bay Stars [4] L 9-4
Basebol Japonês 09/19 09:00 - Yokohama Bay Stars v Hiroshima Carp W 11-8
Basebol Japonês 09/18 09:00 - Hiroshima Carp v Yokohama Bay Stars D Postponed
Basebol Japonês 09/16 05:00 - [4] Yokohama Bay Stars v Chunichi Dragons [7] L 1-8
Basebol Japonês 09/15 09:00 - [4] Yokohama Bay Stars v Chunichi Dragons [7] W 6-2
Basebol Japonês 09/14 08:00 - [11] Yakult Swallows v Yokohama Bay Stars [4] W 4-7
Basebol Japonês 09/12 09:00 - [1] Yomiuri Giants v Yokohama Bay Stars [4] L 8-5
Basebol Japonês 09/11 09:00 - [1] Yomiuri Giants v Yokohama Bay Stars [4] W 4-10
Basebol Japonês 09/10 09:00 - [1] Yomiuri Giants v Yokohama Bay Stars [4] L 4-2
Basebol Japonês 09/08 05:00 - Yokohama Bay Stars v Chunichi Dragons L 2-5
Basebol Japonês 09/07 05:00 - Yokohama Bay Stars v Chunichi Dragons L 3-8
Basebol Japonês 09/06 09:00 - Yokohama Bay Stars v Chunichi Dragons L 4-8
Basebol Japonês 09/05 09:00 - [10] Hanshin Tigers v Yokohama Bay Stars [4] L 9-2
Basebol Japonês 09/04 09:00 - [10] Hanshin Tigers v Yokohama Bay Stars [4] W 5-7
Basebol Japonês 09/03 09:00 - [10] Hanshin Tigers v Yokohama Bay Stars [4] D Postponed
Basebol Japonês 09/01 09:00 - [4] Yokohama Bay Stars v Hiroshima Carp [12] W 3-2
Basebol Japonês 08/31 09:00 - [4] Yokohama Bay Stars v Hiroshima Carp [12] L 2-4
Basebol Japonês 08/30 09:00 - [4] Yokohama Bay Stars v Hiroshima Carp [12] W 6-4
Basebol Japonês 08/29 09:00 - [11] Yakult Swallows v Yokohama Bay Stars [4] W 2-4
Basebol Japonês 08/28 09:00 - [11] Yakult Swallows v Yokohama Bay Stars [4] W 6-7
Basebol Japonês 08/27 09:00 - [11] Yakult Swallows v Yokohama Bay Stars [4] W 3-6
Basebol Japonês 08/25 05:00 - Yomiuri Giants v Yokohama Bay Stars W 0-3
Basebol Japonês 08/24 09:00 - [4] Yokohama Bay Stars v Yomiuri Giants [1] L 6-8
Basebol Japonês 08/23 09:00 - [4] Yokohama Bay Stars v Yomiuri Giants [1] W 5-1
Basebol Japonês 08/22 09:00 - [4] Yokohama Bay Stars v Hanshin Tigers [10] L 0-8