UTA Jazz (88fireburn) Esports

Resultados

Ebasketball Live Arena - 4x5 Minutos 01/20 13:00 - SAC Kings (Aphex) Esports v UTA Jazz (88fireburn) Esports W 55-66
Ebasketball Live Arena - 4x5 Minutos 01/20 12:24 - MEM Grizzlies (W1NFATAL) Esports v UTA Jazz (88fireburn) Esports L 56-45
Ebasketball Live Arena - 4x5 Minutos 01/20 11:48 - NO Pelicans (Lovejoy) Esports v UTA Jazz (88fireburn) Esports L 53-51
Ebasketball Live Arena - 4x5 Minutos 01/20 11:12 - UTA Jazz (88fireburn) Esports v SAC Kings (Aphex) Esports L 48-50
Ebasketball Live Arena - 4x5 Minutos 01/20 10:36 - UTA Jazz (88fireburn) Esports v MEM Grizzlies (W1NFATAL) Esports L 45-59
Ebasketball Live Arena - 4x5 Minutos 01/20 10:00 - UTA Jazz (88fireburn) Esports v NO Pelicans (Lovejoy) Esports L 37-41
Ebasketball Live Arena - 4x5 Minutos 01/14 13:00 - NO Pelicans (Aphex) Esports v UTA Jazz (88fireburn) Esports L 58-45
Ebasketball Live Arena - 4x5 Minutos 01/14 12:24 - MEM Grizzlies (W1NFATAL) Esports v UTA Jazz (88fireburn) Esports L 73-54
Ebasketball Live Arena - 4x5 Minutos 01/14 11:48 - SAC Kings (Miller) Esports v UTA Jazz (88fireburn) Esports W 57-64
Ebasketball Live Arena - 4x5 Minutos 01/14 11:12 - UTA Jazz (88fireburn) Esports v NO Pelicans (Aphex) Esports W 53-40
Ebasketball Live Arena - 4x5 Minutos 01/14 10:36 - UTA Jazz (88fireburn) Esports v MEM Grizzlies (W1NFATAL) Esports L 49-70
Ebasketball Live Arena - 4x5 Minutos 01/14 10:00 - UTA Jazz (88fireburn) Esports v SAC Kings (Miller) Esports W 63-61