Alexandr Gryshchenko Aleksandr Grishchenko

Resultados

Ucrânia - Win Cup 09/22 10:30 - Aleksandr Grishchenko v Dmitriy Derevinskiy L 2-3
Ucrânia - Win Cup 09/22 09:30 - Aleksandr Grishchenko v Pavel Plyushch L 1-3
Ucrânia - Win Cup 09/22 08:00 - Aleksandr Grishchenko v Vadym Grushko W 3-0
Ucrânia - Win Cup 09/22 07:30 - Dmitriy Derevinskiy v Aleksandr Grishchenko W 2-3
Ucrânia - Win Cup 09/22 06:30 - Pavel Plyushch v Aleksandr Grishchenko W 1-3
Ucrânia - Win Cup 09/22 05:00 - Vadym Grushko v Aleksandr Grishchenko W 2-3
Ucrânia - Win Cup 09/18 10:30 - Maksim Butkov v Aleksandr Grishchenko W 1-3
Ucrânia - Win Cup 09/18 10:00 - Aleksandr Grishchenko v Sergey Korobeynik W 3-2
Ucrânia - Win Cup 09/18 09:30 - Vadym Grushko v Aleksandr Grishchenko L 3-0
Ucrânia - Win Cup 09/18 07:00 - Sergey Korobeynik v Aleksandr Grishchenko L 3-2
Ucrânia - Win Cup 09/18 06:30 - Aleksandr Grishchenko v Vadym Grushko L 0-3
Ucrânia - Win Cup 09/18 05:30 - Aleksandr Grishchenko v Maksim Butkov W 3-0