KPRF

Rússia - Superliga - Round 11 04/18 11:00 18 MFk Kprf v Tyumen - View
Rússia - Superliga - Round 11 04/17 11:00 18 MFk Kprf v Tyumen - View
Rússia - Superliga - Round 11 04/13 11:00 5 MFk Kprf v Ukhta - View
Rússia - Superliga - Round 11 04/12 11:00 5 MFk Kprf v Ukhta - View
Rússia - Superliga - Round 11 03/28 11:00 16 KPRF v Viz Sinara - View
Rússia - Superliga - Round 11 03/27 11:00 16 KPRF v Viz Sinara - View
Rússia - Superliga - Round 11 03/08 11:00 15 Novaja Generacija v MFk Kprf - View
Rússia - Superliga - Round 11 03/07 11:00 15 Novaja Generacija v MFk Kprf - View
Rússia - Superliga - Round 11 02/22 11:00 14 Ukhta v KPRF - View
Rússia - Superliga - Round 11 02/21 11:00 14 Ukhta v KPRF - View
Rússia - Superliga - Round 11 02/18 11:00 4 Dinamo Samara v KPRF - View
Rússia - Superliga - Round 11 02/17 11:00 4 Dinamo Samara v KPRF - View
Rússia - Superliga - Round 11 02/15 11:00 13 KPRF v Dinamo Samara - View
Rússia - Superliga - Round 11 02/14 11:00 13 KPRF v Dinamo Samara - View
Rússia - Superliga - Round 11 02/08 11:00 12 MFK Gazprom Yugra v KPRF - View
Rússia - Superliga - Round 11 02/07 11:00 12 MFK Gazprom Yugra v KPRF - View
Rússia - Superliga - Round 11 01/17 12:00 11 Norilsky Nickel v KPRF D 4-4
Rússia - Superliga - Round 11 01/16 12:00 11 Norilsky Nickel v KPRF W 1-4
Rússia - Superliga - Round 11 01/11 09:00 10 Berkut Grozny v KPRF W 3-4
Rússia - Superliga - Round 11 01/10 09:00 10 Berkut Grozny v KPRF D 5-5
Taça da Rússia 07/01 12/27 16:30 3 KPRF v Norilsky Nickel L 3-4
Rússia - Superliga - Round 11 12/23 13:30 9 Tyumen v MFk Kprf W 2-3
Rússia - Superliga - Round 11 12/22 11:00 9 Tyumen v KPRF W 1-3
Taça da Rússia 07/01 12/08 10:00 3 Norilsky Nickel v KPRF W 2-3
Taça da Rússia 07/01 12/02 12:00 4 Gazprom Saratov v KPRF W 0-8
Taça da Rússia 07/01 12/01 10:00 4 Gazprom Saratov v KPRF W 3-5
Rússia - Superliga - Round 11 11/24 11:00 7 Viz Sinara v KPRF - Cancelled
Rússia - Superliga - Round 11 11/23 11:00 7 Viz Sinara v KPRF - Cancelled
UEFA - Liga dos Campeões 24/11 11/22 16:45 3 KMN Dobovec v KPRF W 2-5
UEFA - Liga dos Campeões 24/11 11/20 16:45 2 KPRF v Halle-Gooik W 2-1