Fujitsu Kawasaki

Japão - Taça Kurosu 06/05 05/03 01:00 - Waseda - Universidade v Fujitsu Kawasaki 24-14
Japão - Taça Kurosu 06/05 05/02 01:00 - Osaka Sakai Blazers v Fujitsu Kawasaki 14-8
Encontros 25/05 05/01 06:00 - Toyoda Gosei Trefuerza v Fujitsu Kawasaki 25-15
Japão - V Challenge League 1 17/03 03/16 02:00 - Fujitsu Kawasaki Red Spirit v Kinen Trinity Blitz View
Japão - V Challenge League 1 17/03 03/10 02:00 - Fujitsu Kawasaki Red Spirit v Daido Steel Red Star 25-16
Japão - V Challenge League 1 17/03 03/09 02:00 - Fujitsu Kawasaki Red Spirit v Nagano GaRons 24-15
Japão - V Challenge League 1 17/03 03/03 06:00 - Fujitsu Kawasaki v Daido Steel Red Star 12-10
Japão - V Challenge League 1 17/03 03/02 06:00 - Fujitsu Kawasaki Red Spirit v Toyota Motor Sun Hawks 24-18
Japão - V Challenge League 1 17/03 02/24 05:00 - Tokyo Verdy v Fujitsu Kawasaki Red Spirit 0-3
Japão - V Challenge League 1 17/03 02/23 04:00 - Fujitsu Kawasaki Red Spirit v Metropolitan Police 3-2
Japão - V Challenge League 1 17/03 02/17 05:00 - Saitama Azalea v Fujitsu Kawasaki Red Spirit 19-25
Japão - V Challenge League 1 17/03 02/11 03:00 - Fujitsu Kawasaki v Metropolitan Police 25-18
Japão - V Challenge League 1 17/03 02/10 04:00 1 Fujitsu Kawasaki v Tsukuba United 3-0
Japão - V Challenge League 1 17/03 01/27 03:00 1 Fujitsu Kawasaki Red Spirit v Nagano GaRons 3-1
Japão - V Challenge League 1 17/03 01/26 04:00 1 Fujitsu Kawasaki Red Spirit v Daido Steel Red Star 3-0
Japão - V Challenge League 1 17/03 01/20 05:00 - Fujitsu Kawasaki Red Spirit v Saitama Azalea 26-24
Japão - V Challenge League 1 17/03 01/19 06:00 - Fujitsu Kawasaki Red Spirit v Kinen Trinity Blitz View
Japão - V Challenge League 1 17/03 01/13 05:00 - Fujitsu Kawasaki Red Spirit v Tokyo Verdy 25-19
Japão - V Challenge League 1 17/03 01/12 07:00 - Metropolitan Police v Fujitsu Kawasaki Red Spirit 13-13
Japão - V Challenge League 1 17/03 12/08 03:00 - Fujitsu Kawasaki Red Spirit v Tsukuba United View
Japão - V Challenge League 1 17/03 11/24 02:00 - Fujitsu Kawasaki v Tokyo Verdy 25-24
Japão - V Challenge League 1 17/03 11/17 04:00 - Fujitsu Kawasaki Red Spirit v Kinen Trinity Blitz View
Japão - V Challenge League 1 17/03 11/11 06:00 - Tsukuba United v Fujitsu Kawasaki Red Spirit 18-25
Japão - V Challenge League 1 17/03 02/18 05:00 - Fujitsu Kawasaki v Saitama Azalea 25-19
Japão - V Challenge League 1 17/03 02/10 06:00 - VC Nagano Tridents v Fujitsu Kawasaki 22-22
Japão - V Challenge League 1 17/03 01/28 05:00 - Fujitsu Kawasaki v Daido Stell Red Star 24-23
Japão - V Challenge League 1 17/03 01/27 06:00 - Fujitsu Kawasaki v Oita Miyoshi 20-18
Japão - V Challenge League 1 17/03 12/10 02:00 - Fujitsu Kawasaki Red Spirit v Metropolitan Police 25-21
Japão - V Challenge League 1 17/03 12/09 04:00 - Fujitsu Kawasaki Red Spirit v Daido Stell Red Star 25-20
Japão - V Challenge League 1 17/03 11/26 05:00 - Fujitsu Kawasaki Red Spirit v Tsukuba United 25-17