Hebei

China - CVL 12/30 07:30 10 Tianjin v Hebei View
China - CVL 12/26 11:30 9 Hebei v Guangdong View
China - CVL 12/23 07:30 8 Hebei v Hubei View
China - CVL 12/16 11:30 7 Hebei v Fujian 1-3
China - CVL 12/12 11:30 6 Hebei v Liaoning 3-0
China - CVL 11/28 11:30 5 Fujian v Hebei 0-3
China - CVL 11/25 07:30 4 [4] Liaoning v Hebei [6] 3-2
China - CVL 11/18 11:30 3 Hebei v Tianjin 2-3
China - CVL 11/14 11:30 2 Hubei v Hebei 3-2
China - CVL 11/11 07:30 1 Guangdong v Hebei 3-0
China - CVL 10/28 05:30 7 Shandong v Hebei 3-0
China - CVL 10/27 05:30 6 [5] Hebei v Pequim [1] 0-3
China - CVL 10/26 08:00 5 [7] Hubei v Hebei [5] 2-3
China - CVL 10/25 11:30 4 [7] Hebei v Liaoning [5] 3-1
China - CVL 10/24 05:30 3 [5] Hebei v Jiangsu [2] 0-3
China - CVL 10/23 05:30 2 [4] Sichuan v Hebei [7] 3-0
China NVT 06/09 08:00 - Pequim v Hebei 23-22
China NVT 06/07 06:30 - Hebei v Fujian View
China NVT 06/05 06:30 1 Hebei v Xangai 0-3
China NVT 06/04 08:30 1 Tianjin v Hebei View
China NVT 06/03 08:30 - Henan v Hebei 21-23
China - CVL 03/01 11:30 18 [5] Fujian v Hebei [2] 3-0
China - CVL 02/25 07:30 17 [2] Hebei v Fujian [5] 3-1
China - CVL 02/08 11:30 16 Henan v Hebei 3-0
China - CVL 02/04 07:30 15 [6] Liaoning v Hebei [2] 2-3
China - CVL 01/28 07:30 14 Hebei v Henan 3-2
China - CVL 01/25 11:30 13 Hebei v Liaoning 3-2
China - CVL 01/18 11:30 14 Xangai v Hebei 3-0
China - CVL 01/14 07:30 13 Hebei v Xangai 1-3
China - CVL 01/04 11:30 11 Hebei v Hubei 2-3