Ivan Dyachenko

Taça Setka 10/15 10:36 - Ivan Diachenko v Nazar Semenenko W 3-0
Taça Setka 10/15 08:45 - Yehor Riadynskyi v Ivan Diachenko L 3-1
Taça Setka 10/15 07:45 - Ivan Diachenko v Andrii Obishchenko L 0-3
Taça Setka 10/15 06:45 - Nazar Semenenko v Ivan Diachenko - View
Taça Setka 10/15 05:45 - Ivan Diachenko v Vladyslav Balan - View
Taça Setka 10/14 19:15 - Igor Koshkodan v Ivan Diachenko W 0-3
Taça Setka 10/14 18:15 - Vladyslav Balan v Ivan Diachenko L 3-1
Taça Setka 10/14 16:45 - Valerii Zhalii v Ivan Diachenko L 3-0
Taça Setka 10/14 14:45 - Nazar Semenenko v Ivan Diachenko W 1-3
Taça Setka 10/14 12:45 - Ivan Udovenko v Ivan Diachenko L 3-1
Taça Setka 10/12 12:05 - Ivan Diachenko v Roman Yushko W 3-2
Taça Setka 10/12 10:05 - Yulii Bilan v Ivan Diachenko W 0-3
Taça Setka 10/12 08:05 - Yevhen Ivanov v Ivan Diachenko W 1-3
Taça Setka 10/12 07:05 - Ivan Diachenko v Anton Volvach L 1-3
Taça Setka 10/12 06:05 - Taras Bonishchuk v Ivan Diachenko L 3-0
Taça Setka 10/09 03:35 - Vitalii Kyilo v Ivan Dyachenko W 0-3
Taça Setka 10/09 02:35 - Yevhen Ivanov v Ivan Diachenko W 0-3
Taça Setka 10/09 01:05 - Vitalii Kobets v Ivan Diachenko L 3-1
Taça Setka 10/08 23:05 - Anatolii Romaniuk v Ivan Diachenko L 3-0
Taça Setka 10/08 21:05 - Pavlo Volkov v Ivan Diachenko L 3-2
Taça Setka 10/07 12:55 - Yevhen Bielokon v Ivan Diachenko W 0-3
Taça Setka 10/07 11:25 - Ivan Diachenko v Serhii Kuprykov W 3-0
Taça Setka 10/07 09:25 - Valerii Danchenko v Ivan Diachenko W 0-3
Taça Setka 10/07 07:25 - Oleksandr Melashenko v Ivan Diachenko W 0-3
Taça Setka 10/07 06:25 - Andrey Novikov v Ivan Diachenko W 1-3
Taça Setka 09/23 11:10 - Ivan Diachenko v Valerii Zhalii L 1-3
Taça Setka 09/23 09:40 - Ivan Diachenko v Ivan Udovenko L 2-3
Taça Setka 09/23 08:10 - Ivan Diachenko v Yehor Riadynskyi L 0-3
Taça Setka 09/23 06:40 - Ivan Diachenko v Yurii Reva W 3-0
Taça Setka 09/23 05:10 - Ivan Diachenko v Ernest Baniavychus W 3-2